“Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó”
(I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it
)

Voltaire


Kính thưa quý vị

 

Chúng  tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thư viện Online Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang.

Ý niệm hình thành một thư viện online dành cho tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang phát khởi khi chúng tôi thấy nhà nước Việt Nam cố tình triệt hạ những trí thức có tấm lòng ưu tư nhân tình, quốc sự như tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, tiến sỹ Hà Sĩ Phu và nhiều trí thức văn nghệ s khác ở Việt Nam.

 Riêng đối với tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, nhằm hủy hoại các công trình biên khảo của Ông, nhà cầm quyền cộng sản đã nhiều lần cho công an xông đến tịch thu tài liệu, lấy đi máy tính, ổ cứng, đĩa mềm …; năm 2002, thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Phan Khắc Hải ra quyết định thu hồi tiêu hủy cuốn “ Suy tư và Ước vọng ” và gần đây hàng chục công an ập vào lục soát tanh bành nhà cửa để tước đoạt toàn bộ số bản sách “Nhân quyền và Dân chủ ở Việt Nam” trong nhà ông.

Chúng tôi không bàn về mục tiêu chính trị của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về sự trấn áp này, nhưng chúng tôi kịch liệt phản đối hành động có tính cách hủy diệt văn hóa và sản phẩm tinh thần của dân tộc này từ vị thế của thế hệ lớn lên sau chiến tranh. Chúng tôi muốn tất cả các công trình tư tưởng và biên khảo của mọi thời đại cần được duy trì và bảo quản để các thế hệ về sau có tài liệu nhìn lại lịch sử một cách khách quan và trọn vẹn.

Thiết lập Thư viện Nguyễn Thanh Giang không có nghĩa chúng tôi đồng ý với toàn bộ tư tưởng và ý kiến của Ông. Nhưng chúng tôi muốn bảo vệ quyền được phát biểu của ông như triết gia Pháp Voltaire (*) của thời đại Khai Sáng ở thế kỷ thứ 18 đã nói: Tôi có thể không đồng ý những điều anh nói nhưng tôi có thể chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó” (I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it)

Đó là mơ ước của chúng tôi và một nhà nước cho dân và vì dân nào cũng phải mơ ước như vậy dù người phát biểu là ai và đứng về phía nào.

Chúng tôi cám ơn Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang đã cho phép chúng tôi được thiết lập Thư viện Online Nguyễn Thanh Giang sau nhiều ngày trao đổi qua điện thoại viễn liên để thuyết phục.

Chúng tôi cám ơn các trang nhà đã có các bài viết của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang mà chúng tôi đã sao chép để đưa vào thư viện.

Sau hết, chúng tôi cám ơn trang nhà Đối Thoại Online đã bảo trợ và khuyến khích chúng tôi thực hiện Thư viện này cũng như những thư viện khác dành cho các nhà trí thức và văn nghệ s bị nhà nước và đảng CSVN đàn áp.

Xin kính mời qvị vào thăm Thư  viện Nguyễn Thanh Giang.

Trân trọng,

Phan Đồng Sậy

Nhóm yểm trợ

pdongsay@yahoo.com

 


(*) François-Marie Arouet (21 November 1694 30 May 1778), better known by the pen name Voltaire, was a French Enlightenment writer, essayist, deist and philosopher.

Voltaire was known for his sharp wit, philosophical writings, and defence of civil liberties, including freedom of religion and the right to a fair trial. He was an outspoken supporter of social reform despite strict censorship laws in France and harsh penalties for those who broke them. A satirical polemicist, he frequently made use of his works to criticize Church dogma and the French institutions of his day. Voltaire is considered one of the most influential figures of his time.

Ông Francois-Marie Arouet (21 November 1694 30 May 1778) còn được biết đến bởi bút danh Voltaire, là một nhà văn thuộc thời đại Khai Sáng người Pháp, nhà tiểu luận, nhà thần luận và một nhà triết học. 

Voltaire nổi tiếng nhờ tài lý luận sắc bén, những tác phẩm triết học, và là một người bênh vực cho quyền công dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo và quyền được xét xử công bằng trước pháp luật. Ông còn là một người ủng hộ tích cực cho cải cách xã hội mặc dầu có nhiều luật kiểm duyệt khắc khe tại Pháp và những người vi phạm sẽ bị lãnh án rất nặng nề. Là một nhà tranh luận trào phúng, ông thường dùng các tác phẩm của mình để phê bình các ý thức hệ của nhà thờ và các cơ quan chức quyền thời ấy. Voltaire được xem là một khuôn mặt có nhiều ảnh hưởng thời bấy giờ.