Đài phát thanh Sàigòn-Dallas 890 phỏng vấn tiến sĩ NGUYỄN THANH GIANG

 

Đài phát thanh Sàigòn-Dallas 890

Phỏng vấn

Tiến sĩ

NGUYỄN THANH GIANG

(Việt Nam)Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại : 35 534 370