Buổi nói chuyện của
Chương trình Từ Cánh Đồng Mây với
Tiến sĩ NGUYỄN THANH GIANG

 

Ông xác nhận: "Tinh hoa Việt Nam lấp lánh khắp năm châu. Tôi đi khắp nơi và đều thấy văn hóa Việt Nam được bảo tồn. Tại Hoa Kỳ, các người trẻ VN tôi gặp đều khoanh tay chào tôi, hơn cả các đứa trẻ ở Hà Nội không được dậy về lễ, nghĩa. CS đã lợi dụng Nho Giáo để buộc con người, buộc đảng viên tôn thờ đảng, tôn thờ tổng bí thư như thiên tử! CS đã làm hủ hóa toàn bộ nền văn hóa rất đáng trân trọng của ông cha ta".

Về vấn đề Beauxite ông đã mạnh dạn, can đảm lên tiếng tố cáo và nói lên tinh thần “Diên Hồng”: “ Ai đưa Trung Quốc vào Tây Nguyên, ai đưa dự án xây một xa lộ từ TQ vào thủ đô Hà Nội, Nông Đức Mạnh. Quá khốn nạn và quá sai lầm. Đây là cái tội của Nông Đức Mạnh! Có những thằng, có những đứa đang lãnh đạo muốn dùng TQ làm khiên chắn cho nó, nó sẵn sàng mất nuớc để nó giữ đảng, mà giữ đảng là nó còn được ăn trên ngồi trốc trên đầu nhân dân ta.

Toàn dân Việt Nam hãy cùng quyết lòng và hô to khẩu hiệu:

KHÔNG CHO TRUNG QUỐC VÀO TÂY NGUYÊN.

CÒN TÂY NGUYÊN, CÒN VIỆT NAM.

MẤT TÂY NGUYÊN, MẤT VIỆT NAM!Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại : 35 534 370