Buổi nói chuyện của chương trình "Từ Cánh Đồng Mây" với Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang“Tại sao lại phải dạy nhau là học tập đạo đức Hồ Chí Minh, sao không học đạo đức cơ bản của con người?”

TS Nguyễn Thanh Giang

Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai?

Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của ai? Đài VOA đã nêu câu hỏi này với Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Giang, và được Tiến Sĩ trả lời, trích như sau:

“...Hãy thử hỏi: “Ai gây nên sự phân hóa giàu nghèo rất nhanh ở Việt Nam” Phân hóa rất nhanh và rất khủng khiếp! Xin trả lời: “Chính là Đảng Cộng Sản Việt Nam!” Bắt đầu công cuộc đổi mới Đảng đã dóng dả kêu gọi: “Đảng viên cũng phải biết làm giàu”. Lúc ấy tôi đã phàn nàn: Sao lại thế! Lẽ ra, Đảng phải tạo ra được một sân chơi phẳng để trên đó ai muốn làm giàu thì làm giàu, ai muốn làm khoa học thì cứ làm khoa học, ai muốn đi tu thì cứ thành nhà sư…Sao lại đưa “làm giàu” lên thành lẽ sống, thành lý tưởng chung của mọi người cho được! Để tạo điều kiện cho những người có quyền - có thế làm giàu cực nhanh, Đảng đưa ra hai chủ trương thuộc phạm trù “Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa”. Một là: Kinh tế quốc doanh là chủ đạo; mà doanh nghiệp nhà nước là những cái bồ sứt cạp không đáy để Đảng rót vô tội vạ tài sản của cải vào những cái mồm quan chức đảng viên há toang hoác ở phía dưới. Hai là: Đất đai là tài sản của nhà nước. Nhà nước không thấy đâu, chỉ thấy các quan đem ruộng đất biếu tặng, chia chác cho nhau hoăc móc ngoặc với bọn tư bản lưu manh cướp đất của nông dân, thí cho họ vài trăm nghìn để bán với giá vài chục triệu.

Hỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam là của ai ư? Trước đây Đảng đã từng là của Lê Duẩn- Lê Đức Thọ. Bây giờ là của một số ông ở Bộ Chính trị. Mai kia không khéo thì là của Cộng sản Trung Quốc!

Chắc chắn Đảng này không phải của giai cấp công nhân. Càng không phải của nhân dân, của dân tộc...

...Thế lực nào mà dùng bốn mũi xung kích: dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm mục tiêu, làm vũ khí tiến công trên mặt trận tư tưởng-chính trị thì thế lực ấy là vương đạo, là thuận ý Chúa, tâm Phật, là đại diện cho trào lưu tiến bộ, là thực sự vì nhân dân, vì đất nước và thuộc về nhân loại. Đảng nào chống lại thế lực ấy mới chính là thế lực thù địch của nhân dân nước họ và của nhân loại. Sao lại phải chống “Diễn biến Hòa bình”. Cần phải diễn biến hòa bình để luôn đổi mới thực sự, luôn cải tổ cải tạo mà tiến lên theo con đường Hòa bình...”

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang dịp này cũng trình bày chi tiết trên đài VOA về quan hệ VN-TQ, về kỷ luật tham nhũng, về ‘chỉnh đốn đảng’, về các trường hợp cưỡng chế đất...