"Tôi chỉ làm tay sai cho chính cái đầu của tôi"

 

Bài trả lời phỏng vấn đài BBC sáng 21 tháng 8 năm 1999

 

Hoàng Vũ - Phóng viên đài BBC:

Nhà địa chất học Nguyễn Thanh Giang cho biết là ông đang tìm cách phục hồi thanh danh sau khi bị bắt giam hơn hai tháng, hồi tháng ba mà không có xét sử. Ông Giang vừa mới gửi đi cho giới lãnh đạo và bạn bè các nơi một bài viết mang tiêu đề: “12 ngày tuyệt thực trong trại giam B14”. Trong một bài phỏng vấn giành cho đài BBC, ông Nguyễn Thanh Giang giải thích lý do vì sao ông làm như vậy, một việc mà có thể khiến ông quay trở lại nhà giam.

 

Nhà Địa Vật Lý - Nguyễn Thanh Giang:

Là vì có một số dư luận, sau khi tôi bị bắt, nói về quê hương, nói với một số bạn bè của tôi, bảo tôi là CIA, tôi cộng tác với nước ngoài, mỗi tháng kiếm được mấy nghìn Đô (cười ). Đấy là chuyện bịa đặt hoàn toàn. cho nên tôi phải viết để trần tình với mọi người rằng là tôi không phải cái loại người như thế! Tôi không có hề thích làm tay sai cho ai cả. Mọi thứ từ xưa đến giờ tôi phát biểu chính kiến đều với ý thức tự lập hoàn toàn. Tôi nghĩ cần phải như thế nào để cho xã hội Việt Nam phát triển được bền vững thì tôi phát biểu ý kiến của riêng tôi chứ tôi không có làm tay sai cho ai cả. Có chăng, tôi chỉ làm tay sai cho chính cái đầu của tôi.

 

Hoàng Vũ - Phóng viên đài BBC:

 Thưa, bây giờ có lẽ chúng ta nên tạm gác chuyện đó sang một bên, bởi vì thực ra, một người đứng giữa cũng không thể biết là tin ai. Tin phía bên chính quyền hay là tin ông. Nhưng trở lại cái ý chính mà ông muốn nói, đó là ông muốn làm sao để đất nước phát triển. Vậy theo ý ông thì phải như thế nào?

 

Nhà Địa Vật Lý - Nguyễn Thanh Giang:

Một đất nước mà muốn phát triển thì đường lối kinh tế và đường lối chính trị-xã hội đều phải phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội hiện tại. Tôi cho rằng là... Ví dụ như, Đảng về thực chất vẫn không thừa nhận đa nguyên, thực chất vẫn muốn đề cao cái gọi là tập trung dân chủ thì vẫn chưa tháo gỡ được cho một cơ chế mà có thể lấy được ý kiến từ nhiều phía, nhiều phương, lấy được ý kiến của đại đa số quần chúng, của đại đa số đảng viên... Tôi cũng không có ý đồ lật đổ đảng Cộng sản Việt Nam, vì nói thật là bây giờ mà lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ tạo ra một khoảng trống chính trị mà việc đó có thể dẫn tới hỗn loạn. Đất nước tôi, nhân dân tôi đã chịu đau khổ nhiều quá bởi đấu tranh giai cấp, bởi chiến tranh rồi. Bây giờ làm thêm một cái gì nữa thì chưa biết là tương lai đi đến đâu, trước mắt chỉ biết nhân dân tôi sẽ khổ. Cho nên tôi không muốn có một khoảng trống chính trị. Tôi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có thể tồn tại hay không tồn tại là chuyện của nội tại Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi thì tôi mong muốn rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn đấy. Mà muốn như thế thì vấn đề chính trị phải được chấn chỉnh, phải cải tổ thật sự. Tôi cứ nghĩ rằng để có được dân chủ, để có được sự kiểm soát lẫn nhau thì đôi khi đa nguyên, đa đảng là điều hay. Nó bảo đảm cho xã hội phát huy dân chủ thực sự.

 

Hoàng Vũ - Phóng viên đài BBC:

Ông có dự định phân phát bài mà ông vừa mới viết không, thưa ông?

 

Nhà Địa Vật Lý - Nguyễn Thanh Giang:

 Dạ (cười ) Tôi, tôi đã làm. Tôi đã đưa hết về quê hương. Tôi gửi hết cho các đồng chí lãnh đạo rồi. Tôi gửi cho các cơ quan cũ của tôi, các cơ quan của vợ, của các con tôi. Đây là tôi phải làm cái việc thanh minh. Tôi phải làm cho sáng tỏ rằng tôi không phải là cái người như họ bôi bác tôi trong thời gian qua.

 

Hoàng Vũ - Phóng viên đài BBC:

Nhưng, phát tán tài liệu như vậy thì người ta sẽ có thể qui lỗi cho ông. Vậy ông có nghĩ đến những cái giá mà ông có thể sẽ phải trả cho chuyện này không ạ?

 

Nhà Địa Vật Lý - Nguyễn Thanh Giang:

 Thưa quy lỗi là quyền của họ. Nhận lỗi là quyền của tôi. Ai đúng ai sai thì người ấy phải chịu trách nhiệm. Nếu tôi làm sai thì họ trừng trị, tôi sẽ phải chịu mà không ai bênh vực được tôi cả. Còn nếu việc họ qui lỗi cho tôi là sai thì sẽ có nhân dân, có lịch sử. Tất cả sẽ minh oan cho tôi, sẽ lên án, sẽ trừng trị những kẻ nào cố tình phán xét tôi sai.