PHẢI CHĂNG ÔNG TRỌNG ĐĂ BIẾT ĐIỀU?

Kính gửi Đại biểu Đại hội XII ĐCSVN

Phát biểu tổng kết Hội nghị Trung ương 13 ĐCSVN của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sai khác rất cơ bản vởi Thông báo Hội nghị ấy. Sai khác chỉ ở một điểm nhỏ nhưng sao lại có thể nói là rất cơ bản?

Ai cũng biết đoạn tŕnh bầy về phần tiếp thu ư kiến để sửa đổi Báo cáo Chính trị ở cả hai bên đều tầm phào. Nếu thành tâm tiếp thu ư kiến của quảng đại đảng viên, nhân sỹ trí thức, đông bào … th́ Báo cáo Chính trị tŕnh Đại hội XII không thể như thế được. 

Đáng quan tâm hơn cả đối với Hội nghị 13 ĐCSVN là vấn đề nhân sự, cho nên sự sai khác dù nhỏ ở đây cũng được xem là hệ trọng.  

Điểm 3 phần tŕnh bầy của ông Nguyễn Phú Trọng như sau:

“Ban Chấp hành Trung ương đă thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá XII. Bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XII; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương khoá XI (cả chính thức và dự khuyết) cũng đă viết phiếu giới thiệu các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lănh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước”.

Diểm 5 của Thông báo Hội nghị như sau:

“Thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đă thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để tŕnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đă thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lănh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, tŕnh Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định”.

Sự sai khác ở đây nếu do ông Trọng không tiếp thu được để phản ánh đúng tinh thần Hội nghị TƯ 13 th́ thêm một bằng chứng chứng tỏ ông ta quá lú lẫn.

Nếu ông ta cố t́nh phản ánh sai tinh thần Hội nghị th́ có thể do ông đă biết điều rồi.

Nguyễn Phú Trọng Không thể không biết điều v́:

     1 - Ông đă 72 tuổi, quá già so với các nhà lành đạo đương kim trên thế giới, kể cả so với Tập Cận B́nh, Kim Jong Un.

      2 - Trí tuệ và năng lực của ông quá non kém so với trọng trách

Nhấn mạnh yếu tố “trong độ tuổi” không những NPT tỏ ra biết điều mà ông c̣n triệt hạ được đối thủ mà ngày nào ông đă bật khóc thút thít trước mặt toàn Đảng, toàn Dân sau cuộc chiến ở Hội nghị Trung ương 6. Không ngoi được lên th́ d́m cả xuống cho ḥa cả làng.

Cố t́nh lờ đi đoạn: “ …giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lănh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, tŕnh Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định” có lẽ v́ NPT sợ cái người quá tuổi sẽ được tái cử để làm Tổng Bí thư không phải ông mà lại chính là địch thủ của ông.

Thật vậy, ngay trong phát biểu kết thúc Hội nghị Trung ương 13 vừa rồi ông cũng không thể không ca ngợi công lao người này:

Trước t́nh h́nh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn so với dự báo, cùng với khủng hoảng nợ công, cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nước lớn tại khu vực, diễn biến phức tạp trên Biển Đông và những khó khăn trong nước tác động bất lợi đến kinh tế - xă hội nước ta..., Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đă kịp thời, linh hoạt điều chỉnh trọng tâm chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy tŕ tăng trưởng hợp lư, bảo đảm an sinh xă hội. Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tiềm lực kinh tế đất nước được nâng lên; tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ khá, năm sau cao hơn năm trước (năm 2015 GDP đạt 6,88%, cao hơn chỉ tiêu đề ra 6,2%); lạm phát năm 2015 được kiểm soát ở mức thấp so với nhiều năm gần đây; đổi mới mô h́nh tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hoá, xă hội tiếp tục phát triển; đời sống của nhân dân được cải thiện”.

Trước khó khăn kinh tế thế giới suy thoái lại phải chèo chống trong môi trường chính trị vô cùng lạc hậu, hết sức mâu thuẫn với kinh tế thị trường mà vẫn luồn lách để đạt được những thành tích kinh tế như vậy th́ không thể không nói là giỏi. Đưa Lư Quang Diệu, Angela Macken, Sinzo Abe … vào đây cũng không làm ǵ hơn được.

(Chưa kể ở xứ này do Tổng Bí thư dại mà Thủ tướng phải mang vạ. Do Nông Đức Mạnh đă kư kết với Giang Trạch Dân mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc vào khai thác bauxite Tây Nguyên. Do nguyễn Phú Trọng đă kư kết với Hồ Cẩm Đào mà Nguyễn Tấn Dũng phải đưa Trung Quốc không chỉ vào các tỉnh biên giới mà ào ạt tràn vào tất cả các tỉnh trong cả nước gây nên những hiểm họa không chỉ về kinh tế mà cả quốc pḥng)

Nguyễn Trăi đă khẳng định ở nước ta “”hào kiệt đời nào cũng có” nhưng do độc tài đảng trị nghiệt ngă, chuyên chính vô sản tàn bạo, nhân tài trước mắt không thể xuất hiện được. Trong cơn nguy biến này xin hăy biết gạn đục khơi trong để đành chấp nhận phương án nào khả dĩ nhất.

Sau Đại hội XII chưa biết những ǵ sẽ xẩy ra nhưng từ đây đến đấy không thể làm ǵ hơn việc tát nước theo mưa. Chưa thể nào thoán vị được ĐCSVN mà chỉ mong đẩy được nó về phía ánh sáng được chút nào hay chút ấy.

Không thể nóng vội được, cũng đừng bi quan, hăy tỉnh táo, sáng suốt mở lối đi thích hợp cho đất nước. 

Chưa thấy thấp thoáng một nhân vật nào xuất chúng bên ngoài ĐCSVN. Cũng chưa thấy bóng dáng một Gorbachov hay Yensin. Người duy nhất hiện nay có khả năng đẩy ĐCSVN nhích về phía ánh sáng là Nguyễn Tấn Dũng.

Trước hết phải thấy đây là một con người rất tự tin, rất bản lĩnh. Trong khi nuôi tham vọng trở thành lănh tụ ĐCSVN mà vẫn dám cho tất cả con cái kẻ đi học ở các nước Phương Tây, người làm dâu quan chức “Ngụy” th́ quả là can trường. Loại như Nguyễn Phú Trọng không đời nào dám làm như vậy không chỉ v́ con cái cũng mang gien lú mà bản thân ông không đủ cơ sở để tự tin. Nguyễn Tấn Dũng đă từng đánh Mỹ và trở thành thương binh nên đi với Mỹ không sợ bị mang tiếng đồ đệ. V́ chỉ biết chui hầm trú ẩn nên ngày nay NPT phải tỏ ra bảo hoàng hơn vua.

Ngoài khả năng chống chéo nền kinh tế èo uột nhờ đă rất quen việc và đă từng đảm đương cương vị thủ lĩnh nhiều địa hạt đối nội (y tế, tỉnh ủy, quân đội, công an, ngân hàng), NTD c̣n có uy tín quốc tế rất lớn. Diễn đàn Boston vừa vinh danh NTD ngang với Angela Macken và Sinzo Abe. Mặc dầu gặp cả tứ trụ triều đ́nh trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tập Cận B́nh cũng đă tỏ ra kính nể đặc biệt khi công khai chỉ mời NTD sang thăm Trung Quốc.

Hiện nay, điều tối quan trọng mà Tổ quốc và Nhân dân cần là giữ cho được độc lập dân tộc, chống xâm lấn Biển Đông. Người có khả năng đương đầu với phe NPT để hạn chế chế tối đa nguy cơ lún sâu vào ṿng đô hộ của Trung Quốc cũng là Nguyễn Tấn Dũng.

Tuy nhiên NTD không hề hô hào chống Trung Quốc. Ông thường tuyên bố không liên minh với nước này để chống nước kia (nhưng cần liên minh với Hoa Kỳ để giữ Biển Đông) và vẫn nói lời tri ân Trung Quốc. Tôi rất ủng hộ sách lược này. Không thể không bang giao hữu nghị với Trung Quốc. Nhưng, phải quyết liệt chống tinh thần thần phục Trung Quốc, chống đem lợi ích quốc gia ra phục vụ cái “tầm cao chiến lược” nhảm nhí.

Nguyễn Tấn Dũng chỉ gay gắt với chủ trương xáo quyệt gói bọc âm mưu xâm lược trong cái màn “hữu nghị viển vông” giả trá. Không chỉ gay gắt bằng lời, ông c̣n tích cực chuẩn bị vũ khí, khí tài sẵn sàng giáng trả kẻ địch đích đáng trong khi Bí Thư Quân ủy TƯ Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn một mặt trói tay quân đội bằng chủ nghĩa ḥa b́nh, rả rả phán truyền nhiệm vụ phải giữ ḥa b́nh cho quân đội; một mặt lệnh cho quân đội phải sẵn sàng chĩa súng vào “diễn biến ḥa b́nh” chứ không phải vào ngoại xâm. Hàng ngày nghe Buổi Phát thanh Quân đội sẽ dễ dàng nhận thấy họ đang vô hiệu hóa quân đội trước nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà kích động quân đội sẵn sàng xả súng vào nhân dân. Không thể không nghi ngờ họ là nội ứng của Phương Bắc.     

Nếu c̣n chút liêm sỉ th́ NPT phải tỏ ra biết điều thực sự. Tiếc rằng dư luận đang xôn xao chuyện ông đang chạy nhiều cửa, dờ nhiều thủ đoạn để được ở lại ghế Tổng Bí thư thêm nửa nhiệm kỳ. Nào là đưa ra tiêu chuẩn Tổng Bí thư phải là người Miền Bắc và phải có lư luận. Nào là xui ba giáo sư tay sai mạt hạng bôi nhọ và kết tội NTD ...

Nam, Bắc đều là con Lạc cháu Hồng, trong cuộc đấu tranh giành thống nhất vừa qua Miền Nam đă từng đi trước về sau, tại sao người Miền Nam không thể là Tổng Bí thư. Sao trước đây không quy định Tổng Bí thư phải là người Kinh?

Có con gái làm dâu “Ngụy” th́ đă sao. Chồng và con bà Aunsan Suki đều mang quốc tịch cái nước đă từng đô hộ Myanmar đấy chứ. Cùn đến mức không nghĩ ra thủ đoạn mới mà phải giở lại ngón đ̣n mạt hạng Lê Đức Thọ triệt hạ Vơ Nguyên Giáp th́ thật là hạ sách. Chủ nghĩa lư lịch đă từng bị lên án gay gắt, vực dậy nó một cách trâng tráo không sợ bị người ta càng ghê tởm Đảng sao

Ai phải chịu tội Vinashin, Vinaline? Không phải Ba Dũng mà chính chủ trương ưu tiên ưu đăi bằng mọi giá để kinh tế quốc doanh phải làm chủ đă tạo nên những quái vật kinh tế không lồ không ai điều khiển nổi.

Nhăm xóa mờ dư luận buộc tội NPT đă mở đường cho Trung Quốc xâm lấn Trường Sa, mấy ngày gần đây ông ta khuấy chuyện chống tham những lên để chia lửa cho NTD. Thật ra, tội dung dưỡng tham những chính là từ NPT. Do bảo thủ, giáo điều, không chịu đổi mới chính trị cho phù hợp với nền kinh tế thị trường, tiếp tục duy tŕ “kinh tế quốc doanh là chủ đạo” và “ruộng đất là tài sản toàn dân” chính NPT là người dung dưỡng hai cái bào thai lớn đẻ ra nhung nhúc tham nhũng. Không những tham nhũng mà c̣n lăng phí. (Lăng phí c̣n tàn hại ghê gớm hơn tham những).

Ngoài 3000 tỷ ở Syputra, NPT c̣n là kẻ đứng đầu bảng trong tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực là soái trong các tôi trạng tham nhũng. Quyền đẻ ra tiền, tạo nên uy thế bất chính, làm ô dù cho đám quần thần sâu mọt

Tin NPT có khả năng ở lại nửa nhiệm kỳ làm tôi và nhiều người ưu tư quốc sự mất ăn mất ngủ. Thêm nửa nhiệm kỳ, NPT sẽ ấn cổ dân tộc vào sâu thêm cái tḥng lọng Trung Quốc, tiếp tục d́m đất nước vào vũng lầy những nguyên lư quái đản không thể nào phát triển được và đầy đọa nhân dân trong một xă hội đầy dối trá, tệ đoan.

Nguyễn Tấn Dũng chưa có khả năng và chưa dám giải tán ĐCSVN để xưng ngôi Tổng thống nhưng chính Nguyễn Phú Trọng sẽ lập một ekip mới cùng lú lẫn như ông ta làm sụp đổ ĐCSVN.

Khẩn thiết mong quư vị giúp chuyển bài viết này đến tận tay tất cả các Đại biểu sẽ dự Đại hội XII ĐCSVN.

Tôi xin cảm ơn.

Hà Nội 3 tháng 1 năm 2016

Nguyễn Thanh Giang

 Số nhà 5, ngơ 341 đường Trung Văn

Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội  

Mobi: 0984 724 165