CHÚC THỌ ANH  NGUYỄN THANH GIANG

Ðến Tôiinfo@vietluan.com.au

Tháng 2 .17 vào lúc 10:19 PM


 

 

CHÚC là lời từ tâm mong muốn
ANH vẫn như xưa thuở leo rừng
NGUYỄN của ông cha thời lập quốc
THANH bình mong đợi ý muôn dân
GIANG sơn gấm vóc muôn người đợi
TUỔI đã ngàn năm vốn vẫn chờ
THỌ là phước lộc ông bà để
CON cháu là ta phải phụng thờ
CỦA cải bao đời ta hưởng lộc
DÂN là móng cho ngôi nhà đứng vững
TỘC là giống vua Hùng dựng nước
VIỆT dã hưng vong đời chứng nghiệm
NAM tiến sơn hà Nguyễn họ anh

Một cảm xúc cho người anh Địa Chất
Người em  của Liên Đoàn Đia Chất Thuỷ Văn Miền Nam
Xuân Giáp Ngọ 2014

ÁI NGÔ