NON NGÀN

HOAN HÔ NGUYỄN THANH GIANG

Hoan hô Nguyễn Thanh Giang
Người kiên cường bất khuất
Cả gia đình dinh tề
Trụ lại không nhúc nhích !
Toàn gia đình vào Nam
Kế rồi lại sang Mỹ
Thanh Giang vẫn ở lại
Chống Pháp rồi chống Mỹ !
Từ một anh bộ đội
Thành nhà địa vật lý
Anh thấy mình tự hào
Cũng là người nặng ký !
Bây giờ thì khác rồi
Anh đang trong nước bí
Sự hăng say ngày nào
Đã trở nên xuôi xị !
Đúng thời thế đổi thay
Khác gì trong vật lý
Anh kẹt trong từ trường
Cổ địa trường kinh dị !
Anh thích Hoàng Nhuận Cầm
Cũng thơ trong thế bí
Cả hai không vô tội
Đang bị theo dõi kỹ !
Hoan hô Nguyễn Thanh Giang
Hoan hô Hoàng Nhuận Cầm
Đúng hai người tri kỷ
Toàn thấy đời phi lý !

NGÀN KHƠI (Comment trên Đàn Chim Việt)
(28/4/13)