THƯ NGÀY 5 THÁNG 6-2012

Kính gửi ông nguyễn thanh Giang.tôi mới tập sử dụng máy tính, tập đánh chữ vậy có gì sai sót mong ông thông cảm. tôi năm nay 50 tuổi, viết thư này gửi ông với tư cách là công dân việt nam. Trước tiên tôi gửi tới ông lời chào kính Trọng và mong ông cùng gia đình mạnh khỏe.

Đã nhiều năm tôi nghe các đài như bbc. RFA. chân trời mới. Đài HOA KÌ ... Và được nghe giọng nói cũng như quan điểm tâm huyết của ông đối với tổ quốc Việt Nam ta. Là một người dân trình độ hết lớp cấp hai mà là học sinh dốt nữa song tôi cũng nhận thức được và rất kính trọng ông và những trí thức dám xả thân đấu tranh cho tổ quốc cho nhân dân như ông. Ông hãy biết rằng đại đa số tầng lớp nhân dân bị bóc lột vì nạn tham nhũng cửa quyền đều mang ơn các ông và những trí thức đang ngày đêm đấu tranh cho một nền dân chủ có thật cho tổ quốc Việt Nam thân yêu 4000 năm bị đô hộ của chúng ta. cho tổ quốc ta sánh vai với các nước trong khu vực. cho nhân dân ta ngẩng mặt với thế giới. Chúng tôi là người dân ít hiểu biết cộng với thời gian lao động quần quật ngoài đồng ruộng. hoặc làm thuê mướn cho chủ lao động cho nên chúng tôi không dám đấu tranh không dám vào tù. vào tù rồi thì ai nuôi con thơ ai chăm sóc mẹ già cho chúng tôi. cuộc sống của chúng tôi lam lũ vất vả vô cùng ông ạ.Trước vận mệnh đất nước chúng tôi không đóng góp được gì cùng các Ông chúng tôi cũng thấy xấu hổ lắm mặc dù thời trai trẻ chúng tôi cũng dũng cảm và dám hy sinh cho tổ quốc đấy trong chiến tranh biên giới chúng tôi cũng sẵn sàng hy sinh đấy may số không phải hy sinh đấy thôi.Còn bây giờ lo toan cho cả một gia đình nặng gánh vợ dại con cũng dại nếu chúng tôi bị bỏ tù thì không ai lo cho họ được vậy mong ông mở lòng thông cảm cho chúng tôi những người dân bị nạn tham nhũng đè đến tận tầng dưới cùng của các tầng bóc lột. Trăm ngàn lần cảm ơn các Ông có thể 50 năm hoặc 100 năm hoặc vài trăm năm sau nhân Dân mới lập đền thờ các ông và khắc bia đá lịch sử ghi tạc tội ác tham nhũng hiện nay và xếp hạng cho chúng nhưng hôm nay được cháu hướng dẫn tôi thấy cần phải viết ngay thư này gửi tới Ông để chia sẻ và cảm ơn ông và gia đình tổ tiên của ông và nói với ông rằng : " Chúng tôi biết và kính trọng cảm ơn ông nâu rồi giờ mới có điều kiện gửi thư cảm ơn Ông " Mong ông hiểu và thông cảm cho người dân như chúng tôi.Mong ông vẫn kiên cường đấu tranh cho tổ quốc diệt trừ bọn tham nhũng ăn sương máu đồng bào khi đất nước hòa bình. Một lần nữa chúc Ông và gia đình mạnh khỏe và cũng mong ông thông cảm cho người dân hèn chúng tôi.

Nguyễn Hiền – hienanphu1963@gmail.com