27 DÂN BIỂU HOA KỲ BẢO VỆ NGUYỄN THANH GIANG

QUỐC HỘI HOA KỲ

Washington 2005 – 15 – 0546

Ngày 11 tháng 5 năm 1999

Gửi Thủ tướng Phan văn Khải
Hoàng Hoa Thám
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hà Nội
Ngài Thủ tướng tôn kính

Chúng tôi viết thư này để bầy tỏ mối quan tâm tha thiết của chúng tôi về vụ bắt giữ tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang hôm 4 tháng 3. Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang là một nhà Địa Vật lý khả kính và là một nhà văn, đã bị bắt tại Hà Nội vì lý do lưu giữ các tài liệu “ Chống Cộng sản ”.

Thật đáng tiếc, đây không phải là lần đầu tiên tiến sỹ Giang bị nhà cầm quyền sách nhiễu vì đã bầy tỏ một cách ôn hòa quan điểm của ông ở Việt Nam. Vào tháng giêng năm 1997, ông Nguyễn Thanh Giang đã viết bài “ Nhân quyền – Khát vọng ngàn đời ”. Bài viết này đã bàn bạc về tính phổ quát của quyền con người và đã kết luận rằng: “ Thế giới cần thống nhất hành động vì Quyền Con người ”. Trong tháng 3 năm 1997, tiến sỹ Giang đã bị triệu đến trước Ban Văn hóa Tư tưởng Trung ương để “ đấu tố ”.

Chúng tôi cùng với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả lại tự do cho tiến sỹ Giang 63 tuổi. Chúng tôi rất quan tâm vì tự do ngôn luận được Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền bảo vệ và Công ước Quốc tế về Quyền Chính trị và Dân sự bảo vệ và cũng đã được Nhà nước Việt Nam ký kết.

Chúng tôi rất muốn có được tin tức cập nhật về tình trạng của tiến sỹ Giang. Cảm ơn sự quan tâm của ngài về vấn đề này. Chúng tôi mong được ngài hồi đáp sớm

Trân trọng

Chữ ký của 27 Dân biểu Hoa Kỳ.