HY DI (*)

“ Đã sinh ra kiếp đàn ông
Đèo cao núi thẳm sông cùng quản chi .”
- Ca dao Việt Nam –

“ Tướng tướng bản vô chủng
Nam nhi đương tự cường ”
Tuổi nhỏ Giang có học ?
Hẳn đã không thể quên ?
“Ước làm một nhịp cầu
Dù trưa mai đổ gục
Đêm nay trăm toa tàu
Lao trên mình sầm sập ” ( ** )
Hy thế ( *** ) Nguyễn Thanh Giang
Dòng sông xanh tên Anh
Dòng Chu, Mã quê Anh
Con Sông Lớn đích thực !!!
Ngư dân Việt oan ức !!!
Tại cửa Bắc biển Đông
Bởi ngoại giao trí Nông ? !
Ai Thanh Hoá nhớ không ?
Mẹ Việt Nam luôn cực
Bụng mẹ nổi u cục
Thừa thãi được dở ra
Ôi đau cửa ruột già
Giang khẩu luôn hát ca
Lão tại tài Thanh Giang
Không “ Giang tâm bổ lậu ” ( ****)
Không “ Giang yêm đời Tần ” ( ***** )
Thanh Giang luôn trẻ khoẻ
Giúp Mẹ tống phân ra
Khỏi đau cửa ruột già
Mẹ Việt Nam khỏi ca :
“Di hận đảo Hoàng Sa
Biên giới thác Bản Giốc
Ai đem bán sang Tàu ” !
Thanh Giang Khẩu Ngạn Loa ! ?

Chúc mừng ngày sinh thứ 70
Nguyễn Thanh Giang
6-7-2005


DƯƠNG HÙNG

ĐT : ( 04 ) 8515479


( * ) HYDI : Vui vẻ
( ** ) Thơ của Nguyễn Thanh Giang
( *** ) Hy thế : Thế gian ít có
( **** ) Giang tâm bổ lậu : Không ở giữa giòng sông mà vá chỗ thuyền hổng
( ***** ) Giang yêm đời Tần : Lão lai tài tận