Giáo sư Vũ Xuân Ba
Thân tặng  Thanh Giang - Tuyết Mai

 

        Dòng Sông Xanh là dòng Sông Trong

         Từ núi  Đọ, Đông Sơn toả đi trăm ngả

         Tinh hoa Việt Nam nở ở chàng trai Hoằng Hoá

         Kiên cường sức xuân, bền bỉ tuổi sáu mươi

 

         Nghị lực, ý chí, Lương tâm trong sáng tuyệt vời,

         Anh cầm súng khi non sông yêu thương cần bảo vệ

         Anh múa bút : giàu tài năng sức trẻ

          Đi vào Địa vật lý, đặt nền móng Cổ Từ.

 

          Khi bất công, tham nhũng xúc phạm vong linh Bác Hồ

          Theo gương Chu Văn An, người thức giả nói lên sự thật

          Như Galilée xưa trước sau bất khuất

          Lưỡi gươm bạo tàn không thể bắt trái đất ngừng quay!

  

          Dòng Sông Xanh, xanh mãi:  đẹp trời mây

          Tô thắm giang sơn cỏ cây đất Việt.

          Một trái tim hồng... một cây Mai điểm Tuyết,

          Mang cho đời thêm trong sáng niềm tin

 

            Hà Nội ngày 5 tháng 8 năm1998

 

            Vũ Xuân Ba

            A17- P404  Mai Dịch

            Tel: 8.348859