Giáo sư  Đinh Xuân Lâm

Nhà giáo Nhân dân

Hà Nội ngày 08 tháng 5 năm 2001

Thân gửi anh Nguyễn Thanh Giang

Tôi biết anh từ những ngày đầu kháng chiến chống Pháp tại Thanh Hoá khi tôi dạy học và anh là học sinh trung học của trường. Sau đó bẵng đi một thời gian dài không gặp anh, mãi tới năm 1958 tôi mới gặp lại anh tại Hà Nội, khi đó anh là sinh viên khoa Vật lý trường Đại học Tổng hợp, còn tôi là cán bộ của trường. It lâu sau, tôi rất mừng khi nghe tin sau khi tốt nghiệp ra công tác, anh đã nhanh chóng trở thành một cán bộ địa chất năng động và có trình độ.

Do tình quen biết đó, mỗi khi thấy có bài viết của anh đăng trên các báo chí ở trung ương tôi đều có đọc. Gần đây, lại được đọc thêm một số bài của anh góp ý xây dựng báo cáo chính trị Đaị hôi VIII Công đoàn Việt Nam, Dự thảo các văn kiện trình bầy Đại hội IX của Đảng, phát biểu về vấn đề hội nhập quốc tế ....., đăc biệt là về giai cấp công nhân Việt Nam là một đề tài mà tôi cũng quan tâm nghiên cứu vì có liên quan tới chuyên môn của tôi.

Đọc các bài viết của anh trước kia cũng như gần đây, trước hết tôi hoan nghênh nhiệt tình của anh muốn bằng tri thức của mình đóng góp một phần về lý luận và thực tiễn vào sự phát triển của đất nước hiện nay. Theo tôi, có vấn đề anh đặt ra khá trúng, các ý kiến anh nêu lên cũng có người đã đề cập tới, và rất có thể qua trao đổi, tranh luận đi tới thống nhất. Nhưng cũng có một số ý kiến, nhân định, đánh giá tình hình và các biện pháp khắc phục còn cần được bảo đảm tính khách quan khoa học hơn, tuyệt đối tránh suy diễn, định kiến, nôn nóng. Đó là chưa nói rằng còn cần có cách phát biểu ý kiến khéo léo, cũng như biết chọn thời điểm phát biểu, sao cho người nói có thể nói được hết ý của mình một cách trung thực, với thiện ý, và cho người nghe có thể tiếp nhận được. Rõ ràng là chỉ có thể đạt kết quả trên với tinh thần thiện chí, dân chủ và bình đẳng.

Trên đây là những suy nghĩ thẳng thắn cuả tôi khi đọc các bài viết của anh, với tư cách là một người nghiên cứu lịch sử tôn trọng sự thật lịch sử được đặt trong những điều kiện nhất định.

Thân chúc anh dồi dào sức khoẻ.

Thân

Đinh Xuân Lâm