Nhà Văn Hoàng Tiến

Đề xuất một việc lợi ích cho đất nước

 

Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                       Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 1999

Kính gửi:    Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội

Việc bắt giữ nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang đã gây xôn xao trên thế giới và trong nước. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Hội Nhân quyền Quốc tế, Hội Nhà báo Không Biên giới ..vv... lên tiếng phản đối. Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức gửi công hàm cho ngoại giao ta yêu cầu thả ông Nguyễn Thanh Giang.

Vừa rồi, tôi bị triệu tập lên Sở Công an Hà Nội, thẩm vấn trong 3 ngày (12, 13, 14-4-1999) về vụ Nguyễn Thanh Giang. Nhiều người khác cũng bị gọi lên. Công an đang ra sức tìm chứng cớ để buộc tội ông Nguyễn  Thanh Giang.

Tôi về, nảy ra một đề xuất, biến sự việc bắt bớ này thành một việc lợi ích cho đất nước. Xin được trình bày :

Chúng ta đang rất cần Tối huệ quốc để phát triển kinh tế. Điều này phải được giải quyết trong năm 1999. Vì năm 2000 nước Mỹ bước vào bầu cử Tổng thống. Tập trung cho việc bầu cử, họ không giải quyết những việc nhu tối huệ quốc nữa. Kỳ bầu cử tới, Clinton hết hạn. Người khác lên thay. Nếu người này ở phía Cộng Hoà thì rất lôi thôi cho ta. Clinton trong nhiệm kỳ của mình đã giải toả cấm vận cho Việt Nam, cũng đang muốn giải quyết nốt tối huệ quốc cho Việt Nam, âu cũng là việc ghi vết một đời làm tổng thống của Clinton trong quan hệ Mỹ-Việt.

Đại sứ Mỹ tại Việt nam là Peterson, đã một thời là tù binh phi công, nay làm đại sứ, cũng muốn đóng góp điều gì tốt đẹp cho Việt Nam như để chuộc tội. Ông Peterson lại là bạn với ông Nguyễn Thanh Giang. Ông Đại sứ Mỹ đã nhiều lần mời Nguyễn Thanh Giang đến sứ quán dự chiêu đãi, chụp ảnh chung. ( lại nghe đâu ông Peterson đã lấy một người vợ Việt Nam). Ông Đại sứ Mỹ hiện nay là thành viên trong phái đoàn kinh tế Mỹ đang họp bàn với ta.

Ta nên tận dụng tình huống này. Trung Quốc họ cũng đã xử mềm với Mỹ, nhân nhượng khía cạnh dân chủ, nhân quyền     ( thả những người đối lập như Nguỵ Kim Sinh, Vương Đan...) để đổi lấy những lợi ích kinh tế. Chu Dung Cơ hiện nay sang Mỹ, ký kết được nhiều hiệp ước có lợi cho Trung Quốc. Theo chỗ tôi biết , điều kiện để được Tối Huệ Quốc là vấn đề nhân quyền. Ta nên vì quyền lợi của đất nước, nhân nhượng với Mỹ, thả ông Nguyễn Thanh Giang, đổi lấy Tối Huệ Quốc.

Đây là một cơ hội khiến ta có thể giải quyết được vấn đề Tối Huệ Quốc trong năm nay (1999 ). Thời cơ đến rồi thời cơ đi. Cần biết nắm lấy nó.

Còn nếu cư sử cứng rắn, là bỏ tù ông Nguyễn Thanh Giang dăm ba năm, nghĩ cũng chẳng để làm gì. Cũng cần tính đến dư luận trong nước và ngoài nước lại lên án chúng ta không dân chủ. Xử mềm một tý ta được lợi nhiều hơn, được tiếng là tiến bộ về nhân quyền và dân chủ, nhất là được Tối Huệ Quốc, cái đang cần thiết cho nền kinh tế đất nước lúc này.

Kẻ sĩ chỉ có lời nói. Rất mong các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội suy xét.

Còn chúng tôi là bạn ông Nguyễn Thanh Giang, sẵn lòng đóng góp công sức cho vụ việc này.

Xin gửi tới các vị lãnh đạo lời chào kính trọng.

                                      Hà nội , ngày 16 tháng 4 năm1999

                                                        Hoàng Tiến

                                                 Nhà A11 Phòng 420

                                             Thanh Xuân Bắc. Hà nội

                                                 Điện thoại: 5 530377