Tổng thống Cộng hoà Pháp

Cố vấn Kỹ thuật

 

                                                                       Ông Nguyễn Thanh Giang

                                                                             Tiến sỹ Địa Vật Lý

                                                                    Nhà A13P9 – TTPK Hoà Mục

                                                               Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy

                                                                             Hà Nội  -   Việt Nam

 

Paris 7 tháng 1 năm 2003                                   

 

Thưa Ông

Ông đã ngỏ lời mong muốn kêu gọi sự quan tâm của Tổng thống Pháp đến tình trạng Nhân quyền ở Việt Nam và đặc biệt là về số phận của các ông Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Vũ Ngọc Bình và Nguyễn Vũ Bình. Xin cảm ơn ông, và Tổng thống đã yêu cầu tôi trả lời ông.

 

Như ông đã biết, nước Pháp quan tâm đặc biệt đến việc tôn trọng các quyền tự do dân sự và tôn giáo trên thế giới. ở lĩnh vực này, trong thập kỷ gần đây mặc dù đã có một vài tiến bộ, Pháp vẫn nhận thấy rằng Việt Nam còn xa mới đạt được mức mong muốn. Bởi vậy Pháp đã nhiều lần bầy tỏ mối lo ngại của mình về những diễn tiến vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

 

Những mối bận tâm đó cũng đã được Cộng đồng Châu Âu chia sẻ và họ đã xúc tiến đối thoại về Nhân quyền với các nhà cầm quyền Việt Nam. Cuộc đối thoại đó được tiến hành trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác ký kết năm 1995 giữa Châu Âu với Việt Nam đã được các bên thoả thuận rằng, trong đó, một trong những yếu tố cơ bản là yêu cầu phải tôn trọng Nhân quyền và các nguyên tắc dân chủ.

 

Trong các cuộc trao đổi ý kiến ở cấp cao thường diễn ra với Việt Nam, những nhà cầm quyền Pháp thường không quên nhắc lại những bận tâm của cộng đồng quốc tế về tình trạng của các quyền tự do và Nhân quyền nói chung cũng như về những trường hợp cụ thể mà nhà cầm quyền Pháp biết được về những người đang bị cầm tù hoặc bị quản thúc vì những ý kiến về chính trị hoặc về tôn giáo. Những vấn đề dó tất nhiên cũng đã được đề cập đến trong cuộc viếng thăm nước Pháp của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương. Trong dịp này, một danh sách những người đang bị cầm tù hoặc quản chế, mà Pháp và Cộng đồng Âu Châu đặc biệt quan tâm, cũng đã được chuyển tới nhà cầm quyền Việt Nam.

 

Từ đó, Pháp sẽ tiếp tục các hoạt động có lợi cho Nhân quyền ở Việt Nam, qua khuôn khổ hợp tác song phương cũng như trong khuôn khổ hợp tác Châu Âu nhằm hỗ trợ Nhân quyền ở Việt Nam, chừng nào vấn đề này còn cần thiết.

 

Xin Ông hãy tiếp nhận sự biểu hiện những tình cảm tốt đẹp nhất của tôi.

 

Laurent BILI