NHÂN KỶ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

NHỚ VĂN CAO

Ông còn ở “ Suối mơ bên rừng thu vắng …” ( 1 )
Hay đã về “ Sông Lô đang xuôi mau … ” ( 2 )
Còn nghe “ Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sóng … ” ( 3 )
Hay ‘ Buồn tàn thu ’ ( 4 ) còn lả tả vết đau

( 1 ) Câu hát trong bài “ Suối mơ ”
( 2 ) Câu hát trong bài “ Trường ca Sông Lô ”
( 3 ) Câu hát trong bai “ Thiên thai ”
( 4 ) Tên một bài hát của Văn Cao

NHỚ TRẦN DẦN

Ông khóc những người bay không có chân trời
Tôi khóc ông
Nước mắt ta là giọt máu hồng
Nhỏ cùng nhân thế
Nhỏ vào vũ trụ
Vẽ chân trời
Thành trái tim chung

NHỚ TỐ HỮU

Những chị Lý ( 1 ) nay đã thành Thủy ( 2 ) Hạnh ( 3 )
Những cô gái sông Hương vẫn bán mình
Mồ mẹ Suốt khói hương chừng hiu quạnh
Ông có còn thương khóc Xit-ta-lin?

( 1 ) Tố Hữu đã có bài thơ ca ngợi Trần thị Lý bị lính miền Nam tra tấn
( 2 ) Trần Khải Thanh Thủy
( 3 ) Đỗ thị Minh Hạnh


Nguyễn Thanh Giang

Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay

Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

Tel: (04) 35 534 370