SẼ CÓ MỘT NỬA ÔNG GORBACHEV

NẰM TRONG BỘ CHÍNH TRỊ ĐCSVN LIÊN KÊT VỚI MỘT NỬA ÔNG GORBACHEV LÀ NHỮNG NHÀ BẤT ĐÔNG CHÍNH KIẾN ĐƯA CUỘC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ HÓA VIỆT NAM

GIÀNH THẮNG LỢI

 

Giới thiệu : Quí vị có thể đã nghe tin nhà bất đồng chính kiến cao tuổi là ông Hoàng Minh Chính đã nhập viện do bịnh nặng, tin từ Hà Nội cho hay hiện Ông đang nằm tại bệnh viện Việt-Xô tuy giám đốc bệnh viện này khi được BBC hỏi chuyện đã từ chối bình luận về tình trạng sức khỏe của Ông. Ông Nguyễn Thanh Giang, nhà bất đồng chính kiến tại Hà Nội nói với BBC rằng ông Hoàng Minh Chính thời gian gần đây ốm yếu nhưng Ông vẫn là người có ảnh hưởng lớn tới công cuộc đấu tranh dân chủ hóa ở trong nước nói chung và đặc biệt là các nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi

 

Nguyễn Thanh Giang: Những ngày gần đây khi Cụ đã ốm yếu lắm rồi  nhưng ai đến thăm mà nói đến vấn đề quốc sự, nói đến vấn đề đấu tranh dân chủ thì như có sức sống thổi vào Cụ và Cụ nói oang oang rất là khỏe mạnh. Cho nên tất cả những anh em trẻ cũng như lớn tuối tiếp xúc với cụ Hoàng Minh Chính đều được như là tiếp thụ một ý chí kiên cường để đấu tranh đến cùng cho sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam . Ảnh hưởng của Cụ thật là lớn, không những chỉ do biểu trưng tinh thần của Cụ mà ngay cả hành động cụ thể của Cụ cũng làm gương sáng ngời về tinh thần đấu tranh không mệt mỏi cho công cuộc dân chủ hóa đất nước.

 

BBC: Trong bài diễn văn của ông Hoàng Minh Chính đọc tại đại học Harvard ngày 28/9/2005 khi nói về cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam hiện nay ( ý muốn nói đến đấu tranh cho tự do ngôn luận, nhân quyền, v.v...) thì Ông nói rằng lịch sử của nhân loại cũng như của Việt Nam cho thấy là giới trí thức vẫn là chim đầu đàn, là lực lượng tiên phong trong mọi cuộc cách mạng và đấu tranh xã hội . Ở đây có 2 điểm đáng chú ý, thứ nhất là giới lãnh đạo tại Việt Nam trong nhiều thập niên luôn nói rằng Việt Nam được như ngày hôm nay là nhờ ơn lớn của đảng CS, thứ hai là khái niệm tầng lớp trí thức tại Việt Nam để đo được ảnh hưởng của tầng lớp này cũng không dễ dàng phải không ?

 

Nguyễn Thanh Giang: Phải nói là đảng CSVN tự xưng là đội tiền phong của giai cấp công nhân và đứng lên lãnh đạo đất nước này, nhưng đấy là điều không đúng, không có chuyện giai cấp công nhân lãnh đạo cuộc cách mạng tại Việt Nam mà kể cả đảng CSVN thì cũng là do trí thức lãnh đạo cả . Lúc bấy giờ thì những người như ông Nguyễn Ái Quốc, ông Phạm văn Đồng, ông Võ Nguyên Giáp, ông Trường Chinh, v.v... đều là những người thuộc tầng lớp trí thức trong xã hội thời ấy. Không chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng gọi là giải phóng dân tộc, sau này trong các cuộc đấu tranh cho việc dân chủ hóa đất nước như qua các phong trào: Nhân Dân Giai Phẩm, Xét Lại Chống Đảng, .... và cho đến bây giờ trong phong trào dân chủ hiện đại của Việt Nam thì tất cả những người đứng lên đương đầu, đưa ra những ý kiến mới, hoạch định ra những đường lối chủ trương đúng đắn mà đáng lẽ cuộc cách mạng Việt Nam phải đi theo đều là những người trí thức cả

 

BBC: Thưa ông! Xét thời điểm hiện nay thì giới trí thức tại Việt Nam là lực lượng có ảnh hưởng ở mức nào ?

 

Nguyễn Thanh Giang: Tôi nghĩ rằng họ có ảnh hưởng rõ ràng, nhưng mức xuất đầu lộ diện của họ đến mức độ nào còn tùy hoàn cảnh của mỗi người, tùy tính cách của mỗi người . Người ta có thể hình dung phong trào dân chủ hóa Việt Nam như là một tảng băng lớn có phần nổi và phần chìm . Trong phần nổi chúng ta đã thấy những gương mặt như: Phan Đình Diệu, Hà Sỹ Phu, Lê Hồng Hà và giáo sư Hoàng Minh Chính đều là những người trí thức. Còn bên trong phần chìm thì càng có nhiều trí thức mà bây giờ họ chưa tiện xuất đầu lộ diện, chưa tiện tỏ ra chống đối công khai, chớ còn lãnh đạo cuộc dân chủ hóa này càng phải là trí thức và đang là trí thức

 

BBC: Trong 1 cuộc phỏng vấn dành cho BBC hồi giữa năm nay thì ông Hoàng Minh Chính nói rằng những người đấu tranh dân chủ bên ngoài đảng sẵn sàng hợp tác với thành phần đổi mới trong đảng CS, nhưng giống như nhiều nhà bất đồng chính kiến khác tại Việt Nam thì ông Hoàng Minh Chính thường hướng tới Hoa Kỳ với kỳ vọng là Washington gây áp lực cho Hà Nội. Câu hỏi của tôi là theo ông 2 biện pháp này cùng tiến hành song song có tạo được đích cần đến hay không  hay là trong chừng mực nào đó có tác dụng ngược ?

 

Nguyễn Thanh Giang: Khi nghĩ đến tiền đồ sẽ dẫn đến thắng lợi cho cuộc cách mạng dân chủ hóa ở Việt Nam thì tôi chưa thấy có dấu hiệu đảng CSVN sụp đổ, tôi cũng chưa thấy có dấu hiệu nổ ra cuộc cách mạng mầu, tôi cũng chưa thấy có dấu hiệu nổi lên 1 Gorbachev tại Việt Nam nhưng tôi thấy cuộc cách mạng ấy đang tiến dần đến 1 mốc thắng lợi lớn, ở cái chỗ là sẽ có 1 Gorbachev, mà ông Gorbachev này một nửa nằm trong Bộ Chính Trị của đảng CSVN liên kết với một nửa ông Gorbachev là những nhà bất đồng chính kiến của lực lượng đấu tranh cho dân chủ trong phong trào của chúng tôi thì sẽ tạo ra một yếu tố có thể làm xoay chuyển được nhận thức của xã hội, cải hóa được tình hình xã hội để buộc những nhà lãnh đạo CSVN phải từ bỏ cái con đường sai lầm cũ là lấy ý thức hệ cộng sản Macxit để mà cai trị xã hội này, đi theo con đường xây dựng một xã hội dân chủ

 

BBC: Vừa rồi là ông Nguyễn Thanh Giang