Tặng nhà thơ Thanh Giang

          

            Nghe thơ anh tưởng sông xanh

        Đang reo hát, đang vỗ thành sóng vang

            Gom bao mẩu quặng dọc đường

        Để ươm bạc để đúc vàng giang san

            Tiếng thơm sánh với thời gian...

                                                            

Trần Đồng Minh

Phòng 313, chung cư 671 Hoàng Hoa Thám

Phường Vĩnh Phúc - Quận Ba Đình Hà Nội

ĐT: 0904993200