Nhân 45 năm ngày cụ Hồ từ trần (2-9-2014)

 

 

HUYỄN HOẶC

 

“Không có gì quý hơn Độc lập Tự do”

Dòng chữ dựng lên

Triệu người ngã xuống

Trong Lăng vẫn một người mơ mộng

Gọi Trăng vào cửa sổ ngắm nhà thơ.(*)

 

                               Ngày Cá Tháng Tư 2014

 

(*) Ý  trong thơ “Nhật ký trong tù”

 

 

TƯ TƯỞNG VÀ ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

Nghe người đứng trên cao thuyết giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

Đàn vịt cạc cạc rủ nhau rúc đầu xuống bùn

Những chú ếch nhẩy lên lưng nhau mắt nhắm nghiền ộp oạp

 

Nghểnh đầu soi tấm gương đạo đức cao cả của ngài

Những oan hồn Cải cách ruộng đất

Những oan hồn Nhân văn Giai phẩm

Những oan hồn Xét lại Chống Đảng

Đêm đêm theo bước Nông thị Xuân

Ùa cả vào Lăng

Gào thét

 

                              Nhớ Cụ đã từ trần được 45 năm

 

                                          NGUYỄN THANH GIANG