TUYỆT THỰC

Lẽ nào như ngọn cờ đói gió
Thõng buông trên ủ rũ kỳ đài
Hỡi dòng sóng cuồn cuộn sóng tương lai
Hãy vì nhớ Biển Đông mà thức dậy

Hãy như giải Trường Sơn vững chãi
Dẫu đói tự do, dân chủ, nhân quyền
Đời vẫn tiếp đời lớp lớp vươn lên
Trời lặng gió, chính hồn ta thổi gió

Trại giam B14 tháng 4 năm 1999

Nguyễn Thanh Giang

Mobi: 0984 724 165