CHƠI THƠ XUÂN MẬU TÝ

 

 

HÀ SỸ PHU

 

Bài xướng -   Chuột …chí

 

Chuột chí gặm quần …… dảo phía xa

Dân lành càng rách, hở thêm ra

Chuột “ đồng ” càng béo càng kêu “ chí ” ( ! )

Chí … chóe cho đau nỗi nước nhà

 

 

 

NGUYỄN THANH GIANG

 

                             

Bài họa 1 -   Từ bỏ Mác – Lê

 

Thuở ấy, ôm mác đi xa

Chống mọi kẻ thù, quyết xông ra

Kể từ giác ngộ đà xin bỏ

Bỏ Mác – Lê đi, cứu nước nhà

 

Bài họa 2 – Dân chủ

 

Ruộng vốn bên dân,chủ xa

Lệnh truyền quốc hữu hóa ban ra

Lừa dân, rằng thẩy dều ông chủ

Chủ trắng tay, không đất không nhà

 

 

 

Bài họa 3Tình quê

 

Bưởi ở chốn quê,hương bay xa

Nặng lòng tử thuở mới sinh ra

Huyên náo phố phường, người nô nức

Nức nở càng thương bưởi quê nhà

 

Bài họa 4 -   Sông Trong

 

Sông Hồng chở phù sa đi xa

Ruộng mật bờ xôi mãi sinh ra

Sông trong ai biết rồi có sáng ?

Sáng tỏ non sông, đẹp nước nhà

 

Bài họa 5 -   Quê nhà

 

Gió ở cùng trời, …mâyxa

Trăng tìm trần thế đã ló ra

Ai thăm chốn ấy, buồn xa thẳm

Thẳm xanh, ta tựa gốc đa nhà

 

Bài họa 6Thức mãi thanh xuân

 

Nhớ thuở trai tân hôn em xa

Đêm mơ rộn rực tóe loe ra

Chợt tỉnh, đến giờ như vẫn thức

Thức mãi thanh xuân với nước nhà

 

Bài xướng -  Non nước

 

Ó liệng không “ Trung ” …” Quốc ” lủi gần

Đêm ngày ra rả, gọi tàn xuân

Thề non chưa trọn, càng thương nước

Nước vỗ đảo xa, xói tâm can